Hopp over til hovedinnhold

Release Skolon 2022-1 – fikser og forbedringer i plattformen - News / Release notes - Skolon Support

Feb 24 2022

Release Skolon 2022-1 – fikser og forbedringer i plattformen

Forfatterliste


Ny funksjonalitet - pseudonymisering

Som en måte å hjelpe skoleeiere med å leve opp til reglene som omfattes av datasikkerhetsordningen, GDPR, introduserer Skolon pseudonymisering i plattformen. Pseudonymisering er et av alternativene i European Data Protection Boards anbefalinger som kan hjelpe skoleeiere å sikre at personlig informasjon ikke overføres til tredjeparts land. Dette gjennom at informasjonen blir igjen hos Skolon og berørt leverandør får pseudonymisert data som ikke kan spores tilbake til eleven eller læreren. 

Skolons pseudonymisering gir deg som organisasjonsadministrator muligheten til å velge å dele pseudonymisert data til de leverandørene du selv ønsker. 

Du kan lese mer om funksjonen i følgende artikkel:  Pseudonymisering - Slik fungerer det

Oversettingsliste for pseudonymisering

I Mine klasser finnes det oversettingslister så lærerne enkelt vil se hvilke pseudonymer som brukes for elever og klasser, i de tilfellene der skoleeier har valgt å dele pseudonymisert data. 

Du kan lese mer om funksjonen i følgende artikkel:  Oversettingsliste for pseudonymisert brukerdata

Kom videre med pseudonymisering

Vil du vite mer om Skolon pseudonymisering? 

Hør av deg til din Skolon-kontaktperson eller kontakte vår support så hjelper vi deg videre.

Til hjelp Ikke til hjelp