Skip to main content

Pseudonymisering - slik fungerer det - Kunnskapsbase / Administrer Skolon / Datavisualisering - Skolon Support

Pseudonymisering - slik fungerer det

Authors list

Funksjonen pseudonymisering sikrer at skoleeiere som bruker Skolon får et verktøy som kan hjelpe dem med å etterleve GDPR. Skolons plattform driftes helt innen Europa, på svenske servere, og funksjonen pseudonymisering muliggjør nå at skoleeiere kan bruke sine favorittleverandører av digitale verktøy uten å dele persondata utenfor Europa.

Pseudonymisering er et av alternativene i European Data Protection Boards anbefalinger som kan hjelpe skoleeiere med å sikre at personlig informasjon ikke overføres til tredjeparts land. Dette gjennom at informasjonen blir hos Skolon og berørt leverandør får pseudonymisert data som ikke kan spores tilbake til eleven eller læreren.

Pseudonymiseringen aktiveres per leverandør av en organisasjonsadministrator i Skolons plattform. Når pseudonymisering aktiveres kommer den dataen som deles via Skolon erstattes med fiktiv data som ikke kan spores tilbake til en fysisk person, dette gjeller for alle brukere - både lærere og elever.

I tabellen under listes brukerdataen  som pseudonymiseres, sammen med et eksempel på hvordan pseudonymene kan se ut.

AttributtBrukerdata i SkolonPseudonym som deles til leverandør
Fonavn og etternavnRonja NordinImplisitte Stjerner
Brukernavnronja.nordin@skoleeier.noro.no@skolon.com
E-postadresseronja.nordin@skoleeier.no
ro.no@skolon.com
Fødselsdato2010080720100818
Klasse
7APerifere Sagaer
Undervisningsgruppe7A EngelskRutete Sirkler


Les mer om hvordan du aktiverer pseudonymisering her:: Aktivere pseudonymisering

Les mer om hvor du finner oversettingslisten som lærer: Oversettingsliste for pseudonymisert brukerdata

Hjalp meg Unhelpful