Skip to main content

Oversettingsliste for pseudonymisert brukerdata - Kunnskapsbase / Administrer Skolon / Datavisualisering - Skolon Support

Oversettingsliste for pseudonymisert brukerdata

Authors list

Når pseudonymisering av brukerdata til leverandør er aktivert kan lærere enkelt se det aktuelle pseudonymet for en klasse eller gruppe under Lærerrommet/Mine Klasser.

OBS! Pseudonymene er de samme hos samtlige leverandører som pseudonymiseringen er aktivert for.For å se elevenes pseudonymer, klikk inn på en klasse eller gruppe. Elevens pseudonym vises under det ekte navnet. Via skriverikonet kan du skape en liste med samtlige elever i klassen listet med ekte navn og pseudonymer. Denne listen kan du enkelt skrive ut.


Hjalp meg Unhelpful