Skip to main content

Godkjente leverandører - en introduksjon - Kunskapsbas / Administrer Skolon / Datavisualisering - Skolon Support

Godkjente leverandører - en introduksjon

Authors list


Denne artikkelen henvender seg til organisasjonsadministratorer.

Funksjonen Godkjente leverandører gjør det mulig for dere som skoleeier å sikkerstille at brukerne kun kan ta i bruk verktøy fra de leverandørene dere har godkjent. Brukerdata deles i dette tilfellet kun til de godkjente leverandørene. Før dere aktiverer denne funksjonen er det viktig å kjenne til at dere må godkjenne leverandørene dere ønsker skal tas i bruk - dette for å sørge for at brukerne deres ikke mister tilgangen til sine verktøy.

Verktøy som allerede finnes i brukerens samling der leverandøren ikke godkjennes blir inaktive for brukerne og kan ikke åpnes.

Funksjonen aktiveres på følgende måte: https://support.skolon.no/sv/kb/articles/aktiver-funksjonen-godkjente-leverand-rer

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.