Skip to main content

Eksportere valideringsfil - Kunskapsbas / Administrer Skolon / Innstillinger for skolen - Skolon Support

Eksportere valideringsfil

Authors list

Som organisasjonsadministrator kan du nå laste ned dere valideringsfil i Exclélformat direkte fra administratorverktøyet. Dette hjelper til med å få en god oversikt over brukere og data som finnes lagret i Skolon. Det er også et viktig verktøy for å sikre en god validering av innleste brukere og deres data.

Filen inneholder informasjon om brukere og klasser/grupper som er lagret i Skolon.

For brukerne angis blant annet brukernavn og e-postadresse, rolle og skoletilhørighet, samt når respektive brukerkonto ble opprettet og når den sist ble redigert av brukersynken.

For klasser/grupper angis blant annet navn, skoletilhørighet, antall elever og lærere, samt når klassen/gruppen ble opprettet og sist redigert av brukersynken.

Valideringsfilen lastes ned på følgende måte:

Åpne administratorsverktøyet fra “Min samling”. Gå til skoleeiernivået i dropdown-menyen øverst til venstre i siden. Klikk siden på Eksporter brukerdata for validering.
Klikk på den eller de skolene du vil eksportere data for. Klikk på plusstegnet for å velge alle skoler.Når du har markert den eller de skolene du vil eksportere dataen for klikker du på Eksporter.


Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.