Hopp over til hovedinnhold

Migrasjon av kildesystem for brukersynkronisering - Kunnskapsbase / Integrasjoner - Skolon Support

Migrasjon av kildesystem for brukersynkronisering

Forfatterliste

Introduksjon

En migrering av kildesystemet i Skolon innebærer at systemet som forsyner Skolon med brukere, klasser og grupper, blir erstattet med et nytt system.

Når en migrering gjennomføres, vil alle brukere beholde sine eksisterende brukerkontoer i Skolon, og dermed beholde kontoene for de digitale verktøyene de har brukt via Skolon. Vær oppmerksom på at det opprettes nye klasser og undervisningsgrupper under migreringen, noe som betyr at lisensallokeringene som ble gjort på klasser og/eller undervisningsgrupper fra den tidligere kilden, forsvinner.

Migreringen utføres i 5 trinn som følger:

 1. Oppstart
 2. Synkronisering til testmiljø
 3. Validering av data i testmiljø
 4. Aktivering av ny synkronisering i produksjonsmiljøet
 5. Verifisering og validering

1. Oppstart

Under oppstarten kartlegger vi sammen brukerdataen som synkroniseres fra den eksisterende synkroniseringen og sammenligner den med brukerdataen som finnes i det nye kildesystemet, med det formål å forsikre oss om at de brukerattributtene som er nødvendige for å gjennomføre migreringen, er tilgjengelige. De viktigste attributtene vi ser på i denne fasen er:

 • Fullstendig brukerdata for Skolon-plattformen (brukere, klasser og grupper)
 • En unik identifikator mellom det gamle og det nye kildesystemet
 • Attributter som er nødvendige for autentisering med IDP (Identity Provider) er tilstede

2. Synkronisering til testmiljø

Det nye kildesystemet konfigureres for å sende brukerdata til Skolons testmiljø. Når brukere, klasser og grupper har blitt synkronisert, må kunden verifisere og validere at dataen ser riktig ut fra den nye synkkilden.

3. Validering av data i testmiljø

Når den nye synkroniseringen er satt opp mot testmiljøet, må kunden validere dataen i testmiljøet basert på to ulike uttrekk:

 1. En valideringseksport for hele organisasjonen i testmiljøet.
 2. Validering av brukerkartleggingen mellom produksjonsmiljøet og testmiljøet.

3.1 Valideringseksport fra testmiljøet

Kunden mottar en eksportfil fra valideringsfunksjonen i testmiljøet. Valideringsfilen inneholder all data som har blitt synkronisert inn i testmiljøet fra den nye synkroniseringen.

3.2 Validering av brukerkartlegging

Skolon gjennomfører en brukerkartlegging mellom brukerkontoer i

 • produksjonsmiljøet, dvs. det eksisterende kildesystemet,
 • testmiljøet, dvs. det nye kildesystemet som skal migreres til.

Brukerkartleggingen resulterer i en liste over brukere som ikke har blitt kartlagt mellom det eksisterende og det nye kildesystemet. Skolon sender listen over brukere som ikke har blitt kartlagt. Kunden må deretter verifisere at alle kontoer som skal håndteres av den nye synkroniseringen, er korrekte. Beslutninger om hvordan kontoer som ikke håndteres av den nye synkroniseringen skal behandles, blir tatt i trinn 5.

4. Den nye synkroniseringen aktiveres i produksjonsmiljøet

Skolon gjennomfører en endring der det nye kildesystemet kobles til som en forsyningskilde til Skolons produksjonsmiljø. Det nye kildesystemet utfører deretter synkronisering mot produksjonsmiljøet og håndterer brukerkontoer, klasser og grupper i kundens miljø.

Vær oppmerksom på at det opprettes nye klasser og undervisningsgrupper under migreringen, noe som betyr at lisensallokeringer som er gjort på klasser og/eller undervisningsgrupper fra den tidligere kilden vil forsvinne. Hvis det er gjort tildelinger av verktøygrupper, kan disse migreres forutsatt at gruppenavnene er identiske fra den nye kilden.

5. Verifisering og validering

Kunden verifiserer og validerer synkroniseringen mot produksjonsmiljøet i henhold til følgende instruksjoner. Etter verifisering og validering må kunden ta beslutninger om hva som skal gjøres med:

 • Gamle brukerkontoer som ikke lenger håndteres av den nye synkroniseringen.
 • Gamle klasser og grupper som ble opprettet av den tidligere synkroniseringen.

Skolons anbefaling er å slette alle gamle brukerkontoer, klasser og grupper som ikke lenger håndteres av en synkronisering.

Spørsmål eller bekymringer?

Kontakt din Customer Lead eller ta kontakt med vår support - vi vil gjerne fortelle deg mer!

Til hjelp Ikke til hjelp