Skip to main content

Legg til flere skoler for en bruker - Kunskapsbas / Administrer Skolon / Håndtere brukere - Skolon Support

Legg til flere skoler for en bruker

Authors list

Som organisasjonsadministrator kan du nå koble flere skoler for en bruker direkte fra Skolons administrasjonsverktøy. Dette er en funksjon som brukes dersom for eksempel en skoleadministrator skal kunne administrere flere skoler enn sin primære skole, om en lærer har undervisning på flere skoler eller dersom elever har undervisning på mer enn en skole.

I adminverktøyet, gå inn på Brukere og velg den brukeren som skal kobles mot ytterligere skoler. Klikk på Endre.Klikk deretter på Håndter skoler.I dialogruten som åpnes kan du markere de skolene som brukeren skal kobles mot.

Klikk deretter på Lagre.Brukeren kan nå bytte mellom sine skoler i Min samling. Dersom brukeren har administratorrettigheter kan de også bytte mellom sine skoler i administrasjonsverktøyet.

Ja, denna artikel var till hjälp. Nej, denna artikel var inte till någon hjälp.