Skip to main content

Still inn hvordan Skolon skal vises for lærere og elever - Kunnskapsbase / Administrer Skolon / Innstillinger for skolen - Skolon Support

Still inn hvordan Skolon skal vises for lærere og elever

Authors list


Still inn hvordan Skolon skal vises for lærere og elever


På oversikten i skoleadmin, kan du under funksjonsinnstillinger mitt på siden stille inn hvordan Skolon skal vises og brukes av skolens brukere - nærmere bestemt om lærere og elever skal få se biblioteket.


Klikk på startsiden, som du ser er markert på bildet over.

Her kan du stille inn om biblioteket med alle verktøy i Skolon skal være synlig eller ikke for læreren og/eller eleven.
Hjalp meg Unhelpful