Skip to main content

Dette er Skolon - Kunnskapsbase / Kom i gang med Skolon / Kom i gang - Skolon Support

Dette er Skolon

Authors list

Med Skolon får du alle skolens digitale læringsressurser samlet i et personlig visningsrom for hver lærer og elev. Klikk på et ikon i din personlige samling så starter ditt verktøy direkte!

Med Skolon får ledelsen full kontroll over hvilken brukerdata som finnes hos hvilken leverandør. Det er enkelt å hente ut rapporter – på en og samme plass for alle leverandører.

Skolon er den enkleste måten å arbeide digitalt i skolen.

Hjalp meg Unhelpful